martes, 28 de junio de 2016

AGENDA 21

AGENDA 21 15-16 BIODIBERTSITATEA

Aurtengo gaia ere BIODIBERTSITATEA izan da.

Diagnostikoan proposamen hauel landu ditugu:

 HERRIAN DAUDEN HABIAK MANTENDU

Egindako lana: : Herrian txoriek egiten dituzten habiak aztertu ditugu, bai kalean daudenak eta  batez ere teilatuen azpietan aurkitu ditugunak.

Trabajo realizado: :  Hemos analizado las zonas donde los pájaros hacen sus nidos en primavera, sobretodo en los edificios.

Arazoa:  Herriko toki desberdinetan aztertu ondoren, konturatu gara jendeak batzuetan txorien habiak kentzen dituela.

 Problema: La gente, a veces destruye los nidos, sobretodo las que hacen en las fachadas de los edificios. Konpromisoa:  Gure eskola inguruan egon diren habiak kendu, pertsona espezializatuen laguntzaz.

 Compromiso: Eliminar los nidos que había en nuestro colegio con ayuda de personas especializadas, los bomberos.

 Udalari proposamena: Torreta inguruan aurkitu dugun habia kendu, eta herritarrei kontzientziazio kanpaina bat helaraztea.

 Propuesta al ayuntamiento:  Proponemos al ayuntamiento quitar el nido que hemos encontrado en la zona de Torreta y hacer una campaña de concienciación a favor de las autóctonas, por peligro de extinción de la especie.
 
LIZTOR ASIATIKOAK KENDU

 Egindako lana: Liztor Asiatikoak dauden tokiak aztertu ditugu bai gure eskolan eta baita herriko beste hainbat tokitan.

 Trabajo realizado: Hemos analizado los sitios donde había nidos de abejas asiáticas; en nuestro colegio y en diferentes lugares del municipio.

 Arazoa: Espezie hau gizakiarentzako kaltegarria da ziztadengaitik, baina honez gain, bertako erlea desagerrarazten ari da.

 Problema:  Esta especie además de que para la población es nóciva por sus picaduras, está extinguiendo la especie de abejas autoctonas.

 Konpromisoa: Gure eskola inguruan egon diren habiak kendu, pertsona espezializatuen laguntzaz.

 Compromiso: Eliminar los nidos que había en nuestro colegio con ayuda de personas especializadas, los bomberos.

 Udalari proposamena: Torreta inguruan aurkitu dugun habia kendu, eta herritarrei kontzientziazio kanpaina bat helaraztea.
 Propuesta al ayuntamiento:  Proponemos al ayuntamiento quitar el nido que hemos encontrado en la zona de Torreta y hacer una campaña de concienciación a favor de las autóctonas, por peligro de extinción de la especie.


INGURUKO EKOSISTEMA AZTERTU

 Egindako lana: Ur depositua dagoen zonaldea aztertu dugu eta bertan dauden  intsektu eta zuhaitzak sailkatu ditugu. Montehermosoko gunea ere aztertu dugu.
 Trabajo realizado: Se ha visitado la zona de detrás del depósito y se han clasificado insectos encontrados y árboles. Tb se ha visitado la zona de MONTEHERMOSO.
 Arazoa: Ur deposituko zonaldea nahiko garbia ta ttukuna dagoela ikusi dugu eta bertako espezieak ere aurkitu dituguBestalde, Montehermosoko zatia ez dago zaindua dago eta ez dugu aurkitu  bertoko espezierik.

 Problema: La primera zona estaba bastante limpia y hay bastantes especies autóctonas. Por el contrario en la zona de MONTEHERMOSO, apenas hay especies autóctonas y descuidado.

 


 Konpromisoa: Gure aldetik, ingurua zainduko dugu, helburu garrantzitsuena delako. Honez gain, hobetzear dauden inguruko lekuak aztertuko ditugu.
 
 Compromiso: Cuidar nuestro entorno cercano y analizar los alrededores de la zona.

 Udalari proposamena: Ez dakigu nori dagokion Montehermoso eta bere ingurua zaintzea. Udaletxearen ardura bada pentsatzen dugu zonaldea hobetzea beharrezkoa dela eta bere ardura ez bada, jabeari esan beharko litzaioke txukuntzeko.
 Propuesta al ayuntamiento: No sabemos á quién le corresponde la zona de MONTEHERMOSO Y ALREDEDORES. En caso de ser al ayuntamiento creemos que está descuidada y sino a quién le corresponda cuidar un poco la zona.

 BIRZIKLATZEKO ONTZIEN ZULOA KONPONDU:
 
Egindako lana: Jolastorduan eta jantokian biltzen diren esnekien poteak eta plastikoak birziklatzea.Trabajo realizado: cantidad de recipientes pequeños que se recogen en el plástico en el horario de recreo, la mayoría son lácteos.Arazoa: Orain dela urte batzuk, birziklatzeko ontziak aldatzekotan, hauen zuloa handiagoa izatea eskatu genuen, zuloa txikiegia delako.
 


Problema: Cada tres días, se tiran todos los botes de lácteos y plásticos a los contenedores y el agujero es demasiado pequeño.

 
Konpromisoa: Plastikoa eta papera birziklatzen jarraitzea, horretarako laguntza dugun artean behintzat.Compromiso: Seguir reciclando tanto el plástico como el papel, siempre y cuando se nos facilite el trabajo.
 


Udalari proposamena:Eskola inguruetan baino ez bada, birziklatzeko ontziak aldatzea, edo era batean edo bestean, zuloa handiagotzea.


Propuesta al ayuntamiento: Sustituir, por lo menos en las zonas cercanas a los colegios, los contenedores de plástico y papel.  En caso de no poder por problema de presupuesto ( HACER LA BOCA MÁS GRANDE, ) cómo el que teníamos antes.

 


Al finalizar el curso se entregó el diploma a los alumnos que han participado el AG21 voluntariamente y han comunicado al resto de los grupos las decisiones tomadas para llevar a cabo el proyecto.

¡ ENHORABUENA A TODOS LOS ALUMNOS DEL CENTRO POR PARTICIPAR EN EL PROYECTO Y EN ESPECIAL AL GRUPO QUE HAN RECIBIDO EL DIPLOMA!
miércoles, 24 de junio de 2015

AGENDA 21

AGENDA 21 14-15 ELIKADURA JASANGARRIA

Aurtengo gaia ere ELIKADURA JASANGARRIA izan da.

Diagnostikoan proposamen hauel landu ditugu:


1.  Tupper-en erabilera bultzatu

Aurkezpena: L.Hko Hirugarren zikloko ikasleak

Egindako lana:  Tupper-en erabilera bultzatu aluminiozko paperaren erabilera gutxitzeko. Hamarretakorako fruta,  esnekiak edo otartekoa ekartzea.

Arazoa: Atsenaldirako hamarretakorako aluminiozko papera eta plastiko gehiegi ekartzen zuten.

Arazoa konpontzeko harturiko konpromisoak: gurasoen batzarretan Tupperen erabilera eta hamarretako osasuntsua bultzatzea.

2.Elikadura eta mugimendua

Aurkezpena:Lehen Hezkuntzako 2. Zikloko ikasleak egitasmo bat egiten gara eta zuekin partekatu nahi dugu.
Egitasmo honek ariketa fisikoen bidez, sedentarismoa alde batera uztean datza.
Arazoa: Albisteetan agertzen diren datuen arabera gizentasuna gero eta larriagoa da. Kirol gutxi egiten da eta gosaria eskasa.

Arazoa konpontzeko harturiko konpromisoak: Ikasleek horri batzuk egin  ditugu konpromisuak sinatzeko.

 ¿ SABIAS QUÉ?

✓ …ELIKADURA OSASUNGARRIARI ESKER, GIZENTASUNETIK URRUNDUKO ZARA.
  …EGUN OSORAKO KEMENAK BERRITZEKO, EZ AHAZTU! ONDO GOSALDU!
✓ …LITXARRERIAK JAN ORDEZ, FRUITUA JAN!

         …KORRIKA EGINEZ GERO, HOBETO SENTITUKO ZARA!
         …GAINERA, NORBAITEKIN EGITEN BADUZU, ZORIONTSUAGOA IZANGO ZARA.
▪ …SOFAN ETZANDA EGON BEHARREAN, BUELTATXO BAT EMAN!

  …EZIN HOBETO EGOTEKO, DESKANTSUA BEHARREZKOA DA.
  …IBILI ONDOREN, DUTXA EDERRA HARTU ETA ZUZEN ONDO LO EGINGO DUZU.
➢ … ESKAILERAK + ELIKADURA OSASUNGARRIA + DESKANTSUA =OSASUNA3
. Goseari buruzko bideoak

Aurkezpena: D.B.Hko zikloko ikasleak.

Egindako lana:  lau bideo egin ditugu.

Arazoa:  janari gehiegi botatzen da etxeetan eta jantokietan.

Arazoa konpontzeko harturiko konpromisoak: sentsibilizazio kanpaina egin ondoren, jantokian eta etxeetan botatzen den janari kopurua murriztea.

Udalari
 Proposamena: ONG-ei subentzioak eta Ermuko famili behartsuei laguntza ematen jarraitzea.

4. Ontziak aldatzea.

Aurkezpena: D.B.Hko Lehenengo Zikloko ikasleak.

Arazoa: Orain dela urte batzuk, ontzi berriak ipintzeko orduan hauen zuloa handiagoa izatea eskatu genuen.

Berriak ikusi ondoren eta zuloa txikiagoa denez, gure buruari galdetzen diogu… zer da hau? Zergatik txikiago?

Gure eskolako txikiak eskolara autobusez doaz, eta hau buelta emateko lokatzetan sartu behar da, beste aukerarik ez dagoelako.
Udalari Proposamena: Ontzien zuloa handiago izatea. Plastikozkoa eta paperezkoa.
 Además se añade el link del proyecto elaborado en 2º ciclo de Primaria.Al finalizar el curso se entregó el diploma a los alumnos que han participado el AG21 voluntariamente y han comunicado al resto de los grupos las decisiones tomadas para llevar a cabo el proyecto.

¡ ENHORABUENA A TODOS LOS ALUMNOS DEL CENTRO POR PARTICIPAR EN EL PROYECTO Y EN ESPECIAL AL GRUPO QUE HAN RECIBIDO EL DIPLOMA!Datorren urterako aukeratu den gaia BIODIBERTSITATEA da.